Thông tin tuyển dụng Ngân hàng

(Tailieuso.com) Xem thông tin tuyển dụng của các ngân hàng tại các đường link sau:

1 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam http://www.vbsp.org.vn/sitemap.php
2 Ngân hàng Công thương Việt Nam http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/hiring/index.html
3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam http://bidv.com.vn/Nghe-nghiep.aspx
4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam http://www.vbard.com/21/838/tin-tuc/hoat-dong-agribank/agribank-tuyen-dung.aspx
5 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long http://www.mhb.com.vn/vi/?p=job.asp
6 Ngân hàng phát triển Việt Nam http://www.vdb.gov.vn/
7 An Bình http://www.abbank.vn/vi/Nhan-Su/Tuyen-Dung.aspx
8 Bắc Á http://www.nasbank.com.vn/Default.aspx?NewID=178
9 Dầu khí Toàn Cầu http://www.g-bank.com.vn/tabid/10410/Default.aspx
10 Gia Định http://www.giadinhbank.com.vn/article.php?cid=5
11 Hàng hải http://tuyendung.msb.com.vn/
12 Kiên Long http://www.kienlongbank.com/TRUY-CAP-NHANH-Tuyen-dung.aspx
13 Kỹ Thương https://www.techcombank.com.vn/Tuyen-dung/
14 Miền Tây http://www.westernbank.vn/homepage.aspx?ctrl=Detail&News=201006140520049076
15 Nam Việt http://www.navibank.com.vn/?pageId=tuyen-dung
16 Nam Á http://www.seabank.com.vn/index.php?option=com_recruitmanager&Itemid=796
17 Ngoài quốc doanh (Việt Nam Thịnh Vượng) http://www.vpb.com.vn/vi/tuyendung
18 Nhà Hà Nội http://www.habubank.com.vn/viec-lam/
19 Phát triển Nhà TPHCM http://www.hdbank.com.vn/?PageId=PublicPage
20 Phương Nam http://www.phuongnambank.com.vn/Job.aspx
21 Phương Đông http://www.ocb.com.vn/listjobs-1-40.html
22 Quân Đội http://www.militarybank.com.vn/tinns/tintuyendung.asp
23 Quốc tế http://www.vib.com.vn/958-gioi-thieu/1891-nghe-nghiep.aspx
24 Sài Gòn http://www.scb.com.vn/vietnam/Tuyendung.aspx
25 Sài Gòn-Hà Nội http://www.saigonbank.com.vn/page.jsp?name=tuyendung&expleft=1
26 Sài gòn thương tín http://www.sacombank.com.vn/tuyendung/Pages/Hoi-so.aspx
27 Tín nghĩa bank http://www.tinnghiabank.vn/tuyen-dung/Hoi-so.htm
28 Việt Nam Thương tín http://www.vietbank.com.vn/Tuyen-dung-danh-sach-cac-vi-tri-dang-tuyen-dung.aspx
29 Việt Á http://www.vietabank.com.vn/Default.aspx?tabid=183
30 Xuất nhập khẩu http://jobs.eximbank.com.vn/default.html
31 Xăng dầu Petrolimex http://www.pgbank.com.vn/Desktop.aspx/Tuyen-dung/Tuyen-dung/
32 Á Châu http://www.acbjobs.com.vn/vi/jobseekers/news/cate/35A511CE
33 Đông Nam Á http://www.seabank.com.vn/index.php?option=com_recruitmanager&Itemid=796
34 Đông Á http://tuyendung.dongabank.com.vn/
35 Đại Dương http://oceanbank.vn/Tuyen-Dung/Index.html
36 Đại Tín http://www.trustbank.com.vn/pages/Recruitment.aspx
37 Đại Á http://www.daiabank.com.vn/Default.aspx?ctl=&tab=&cid=115&pid=99
38 Đệ Nhất http://www.ficombank.com.vn/vi-VN/zone/280/zone.cco
39 INDOVINA BANK http://www.indovinabank.com.vn/en/recruitment/job-vacancy
40 SHINHANVINA BANK http://www.shinhanvina.com.vn/sitemap.html
41 VID PUBLIC BANK http://vidpublicbank.com.vn/Info.aspx?id=6
42 VINASIAM (Việt Thái) http://www.vinasiambank.com/newscontent.aspx?cateid=188
43 Việt-Nga http://www.vrbank.com.vn/Recruitment.aspx?lang=vn
44 Vietcombank http://www.vietcombank.com.vn/Careers/
45 Ngân hàng đề thi, kỳ thi và tài liệu số http://tailieuso.com/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s