Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK

Thời gian làm bài 90mins

Câu 1: Điều kiện thương mại theo INCOTERMS 2000 thể hiện trong chứng từ nào?
Sự khác nhau giữa giá FOB và giá CIF trong Incoterms 2000? Theo bạn, điều kiện nào là an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu VNam?

Câu 2: Cho 1 hợp đồng xuất khẩu áo sơmi của cty X (Việt Nam) cho công ty Y (Nhâtj Bản), trong đó có các điều khoản:

* Hàng hóa: áo sơmi
* Giá hàng: – Size S: giá 14000JPY/chiếc
– Size M: giá 16000JPY/chiếc
– Size L: giá 18000JPY/chiếc

*Phương thức thanh toán: L/C không hủy ngang
– Bên bán thuê tàu và mua bảo hiểm
– Nước người XK: VN; Nước người NK: Nhật Bản
Hỏi: Giá trong hợp đồng trên thuộc điều kiện nào theo Incoterms 2000?

Câu 3: Các Phương thức thanh toán phổ biến trong mua bán QTe?
Vẽ sơ đồ và trình bày phương thúc thanh toán bằng L/C trả chậm?

Trọn bộ tài liệu đề thi vào ngân hàng: LINK

Đề thi nghiệp vụ tín dụng LienViet Bank

I. Lý thuyết:
Mục tiêu của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Nêu các bước cơ bản của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

II. Thực tế:
Công ty XNK nông sản Bắc Việt lập hồ sơ vay vốn 5,5 tỷ VND, thời hạn trả nợ 5 tháng. Chi phí phát sinh:
+ Thu mua 1100 tấn NVL
+ Giá mua 6,5 triệu/tấn
+ Chi phí vận chuyển 70.000vnd/tấn
+ Chi phí chế biến, gia công, bán hàng : 500.000vnd/tấn
+ VCSH tham gia =30% nhu cầu sử dụng vốn.
+ Thời gian luân chuyển vốn là 3 tháng
+ Thời gian thu hồi vốn là 4 tháng
+ Giá trị tài sản thế chấp là 7,5 tỷ

Y/c:
Theo anh chị có nên chấp nhận mức cho vay và thời hạn vay trên không? Nêu rõ lý do tại sao?

Biết:
+ Mọi thủ tục pháp lý đủ tiêu chuẩn, ngân hàng đủ khả năng cho vay
+ Hạn mức cho vay bằng 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Câu 1: Các NHTM đc xếp hạng thêo PP (tiêu chí) Camels, hãy nêu nội dung những tiêu chí này.

Câu2: Rủi ro tín dụng là gi? Phân tích các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng

Câu 3 Khi tính toán số tiền cho DN vay, CBTD xác định đc tổng nhu cầu vay vốn lưu động hợp lý kỳ này của DN là 2 tỷ (DN chỉ vay 1 ngân hàng) tuy nhiên tài sản có thể thế chấp của DN chỉ có giá trị 1,8 tỷ. Là CBTD nên giải quyết ntn? (đưa ra 1 vài phương án)

Tài sản —— -Số dư ——Lãi suất ——–Nguồn vốn —–Số dư ——Lãi suất

Nguồn quỹ ——-180————-1% ——-Nguồn trả lãi ——1200 ———- 8%

Tín dụng ——- 1000 ————12% ——–Nguồn khác

Tài sản khác —–120————-0%

Giả sử thu khác – thu khác = -5, thuế suất thuế thu nhập DN là 28%, nợ xấu dừng thu lãi chiếm 6%, dư nợ dự phòng phải trích trong kỳ là 2. Hãy tính ROA

Trọn bộ đề thi, đáp án và các nghiệp vụ tại các ngân hàng khác: http://tailieuso.com (đề thi)