Cấu trúc đề thi chuyên viên QHKH – Sacombank ngày 4/4/2011 tại Cà Mau

Thi trực tuyến, 100 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút gồm: IQ, EQ, Nghiệp vụ và tiếng Anh (trình độ B)Đa số là dễ
Nhớ 1 số câu như: Chủ tịch Sacombank là ai, ngày thành lập Tập đoàn Sacombank, Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không….