Đề thi nghiệp vụ thẻ vào Maritime bank (NH Hàng Hải)

Có 20 câu trắc nghiệm, một câu bài tập và một câu lý thuyết

Tuyệt nhiên không có câu nào hỏi về nghiệp vụ thẻ và marketing ngân hang. Mất công mình mất bao công sức tìm tài liệu để học.

Đề thi toàn hỏi các kiến thức chung về các nghiệp vụ kế toán, tín dụng ngân hàng, ngân hàng nhà nước, ngân hang thương mại, luật ngân hàng và nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Mỗi nghiệp vụ hình như có hơn 3 đề thì phải. Mình không nhớ rõ đề làm nê chỉ liệt kê ra một số câu (tất nhiên không được như nguyên văn mà chỉ nhớ ý chính)

+ EXW là gì

Giá nhập khẩu bao gồm phí vận chuyển

Giá nhập khẩu trần

Giá nhập khẩu bao gồm phí vận chuyển, bến bãi, thuế nhập khẩu..

+ Điều 1267

+ GDP 2008 là bao nhiêu:

5,23 6,23 7,23 8,23

+ Ngân hàng nhà nước làm gì để kiềm chế lạm phát:

Tăng chiết khấu lãi

Giảm chiết khẩu lãi

Tăng và giảm chiết khấu lãi

+ Ngân hang thương mại được tham gia thị trường chứng khoán bao nhiêu

20% vốn điều lệ 20% vốn tự có ……

+ Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hưởng như the nao

Tài sản có và vốn chủ sở hữu không thay đổi
Tài sản có giảm và vốn chủ sử hữu tăng
Tài sản có và tài sản nợ giảm
Tài sản có và vốn chủ sở hữu giảm

+ Ngân hàng thương mại được chi trả lại suất cao hơn lãi suất cơ bản là bao nhiêu

Lai suat cao hon lai suat co ban:

150 % Không hạn chế ………..

+ Ngân hang hang hải thành lập năm nào

1990 1991 1992 1993

+ FIFO la gi?

+ Lợi ích của việc đa dạng hoá đầu tư là

Giảm độ rủi ro của tập hợp các tài sản đầu tư
Tăng tỷ suất lợi nhuận dự kiến trên mỗi tài sản
Giảm độ rủi ro của mỗi tài sản
Tăng tỷ suất lợi nhuận của tập hợp các tài sản
Tất cả đều sai
Tất cả đều đúng

2 câu bài tập

Trọn bộ đề thi: LINK