Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng tháng 4 2012 tại HCM và Hải Phòng

STT Chức danh Địa điểm làm việc Thời gian hết hạn
1 NQ – NV Phân tích Nguồn vốn Hồ Chí Minh 20-04-2012
2 NQ – NV hỗ trợ phát triển huy động vốn thị trường Hồ Chí Minh 20-04-2012
3 NQ – NV Kinh doanh vốn Hồ Chí Minh 20-04-2012
4 NQ – NV Kiểm ngân Hải Phòng 15-04-2012
5 TD – Nhân viên Tín dụng Hải Phòng 15-04-2012
6 KHCN – NV Phát triển Kinh doanh Hải Phòng 15-04-2012
7 TTQT – CV Quan hệ Định chế Tài chính Hồ Chí Minh 13-04-2012

Mua tài liệu ôn tập thi vào các Ngân Hàng: Tại Đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s