Cấu trúc đề thi chuyên viên QHKH – Sacombank ngày 4/4/2011 tại Cà Mau

Thi trực tuyến, 100 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút gồm: IQ, EQ, Nghiệp vụ và tiếng Anh (trình độ B)Đa số là dễ
Nhớ 1 số câu như: Chủ tịch Sacombank là ai, ngày thành lập Tập đoàn Sacombank, Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s