Đề thi Vị trí Thẩm Định vào NH TMCP Quân Đội (MB)

Đề thi vào NH TMCP Quân Đội (MB)
Vị trí: CV Thẩm Định
Ngày thi: 7/9/2010
Cấu trúc đề thi: 40 câu trắc nghiệm & 1 bài tập (với 4 câu hỏi)
Không có thi IQ & tiếng Anh. Chỉ có thi nghiệp vụ trong 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần:

PHẦN I: Trắc nghiệm : 40 câu, mỗi câu 1,5 điểm

PHẦN II: BÀI TẬP: 40 điểm

Đề thi đang được cập nhật.

Trọn bộ đề thi vào Các vị trí của tất cả các ngân hàng LINK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s