Đề thi nghiệp vụ tín dụng của NH Đại Á

CÂU 1: Tổ chức hoạt động TM tuân theo qui định của

 1. luật dân sự
 2. luật NHTM
 3. luật TCTD
 4. tất cả trên

CẦU2: Giới hạn cho vay tối đa với khách hàng tại tctd

 1. 10% vốn tự có TCTD
 2. 15%……..
 3. 20%……
 4. 25%………

Câu 3: vốn điều lệ của NH cổ phần

 1. nhà nước cấp
 2. cổ đông góp
 3. ngân hàng huy động
 4. a và b

Câu 4: trách nhiệm của nvtd đối với khoản vay khi nào

 1. sau khi nắm thông tin, thẩm định hs
 2. hoàn tất hs và giải ngân
 3. hoàn thành thủ tục nghĩa vụ trả nợ
 4. tất cả trên

Câu 5: NH ko cho vay đối với

 1. thành viên hội đồng quản trị
 2. cá nhân hộ gia đình
 3. tổ chức kinh tế
 4. cả 3 trên

Câu 6 : Ngân hàng ko nhận TS nào đảm bảo

 1. nhà đất thuộc quyền sở hữu
 2. sổ tiết kiệm do tctd phát
 3. cổ phiếu của TCTD
 4. trái phiếu chính phủ.

Câu 7: Năng lực pháp luật dân sự có khi nào

 1. sinh ra
 2. 6 tuổi
 3. 18t
 4. Làm cmnd

Câu 8: Khi thẩm định cho vay đối với một khách hàng cần

 1. tích cách, uy tín k/h
 2. năng lực tài chính, pháp lý
 3. khả thi hiệu quả da
 4. tất cả

câu 9: Tổ chức TD chấm dứt cho vay trước hạn trong trường hợp

 1. cung cấp thông tin sai sự thật
 2. cùng lúc vay tại 2 ngan hang
 3. chậm trả nợ
 4. tất cả ý trên.

Câu 10: Tài sản dùng để đảm bảo

 1. 1 nghĩa vụ vay
 2. Nhiều nghĩa vụ vay
 3. Nhiều nghĩa vụ vay nhưng vẫn đảm bảo khả năng trả nợ.
 4. …………
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s