Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK

Thời gian làm bài 90mins

Câu 1: Điều kiện thương mại theo INCOTERMS 2000 thể hiện trong chứng từ nào?
Sự khác nhau giữa giá FOB và giá CIF trong Incoterms 2000? Theo bạn, điều kiện nào là an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu VNam?

Câu 2: Cho 1 hợp đồng xuất khẩu áo sơmi của cty X (Việt Nam) cho công ty Y (Nhâtj Bản), trong đó có các điều khoản:

* Hàng hóa: áo sơmi
* Giá hàng: – Size S: giá 14000JPY/chiếc
– Size M: giá 16000JPY/chiếc
– Size L: giá 18000JPY/chiếc

*Phương thức thanh toán: L/C không hủy ngang
– Bên bán thuê tàu và mua bảo hiểm
– Nước người XK: VN; Nước người NK: Nhật Bản
Hỏi: Giá trong hợp đồng trên thuộc điều kiện nào theo Incoterms 2000?

Câu 3: Các Phương thức thanh toán phổ biến trong mua bán QTe?
Vẽ sơ đồ và trình bày phương thúc thanh toán bằng L/C trả chậm?

Trọn bộ tài liệu đề thi vào ngân hàng: LINK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s