Đề thi giao dịch viên vào VIB

1. Có 5 câu trắc nghiệm (nhưng mình ko nhớ hết, nhớ đc đúng 1 câu thôi)
1.1. Điện chuyển tiền đi nuóc ngoài là gì?
– MT101
– MT 102
– MT 103
– MT 105
– MT 199
– MT 202
– MT 700
– MT950

2. Ngày 7/6, Khách hàng A tới VIB lĩnh tiền tiết kiệm từ sổ Tiết Kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng từ 15/2 đến 15/5. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 8,52%/năm, không kỳ hạn là 3%/năm.
– Tổng số tiền KH được lĩnh là bn?
– Hạch toán NVKTPS.

3. Khách hàng mua 500.000USD, tỷ giá 15.000 đ/USD, phí thanh toán là 0.2% trên tổng số tiền thanh toán, Thuế GTGT là 10%.
– Tính tổng số tiền Kh phải TT(có thuế), phí TT?
– Hạch toán.

4. lập BCDTK, biết:
– Vốn CSH :10
– Cho vay TCKT: 13
– Huy động tiết kiệm: 8
– Vay các TCKT: 5
– Đầu tư trái phiếu KB: 5,6
– Tiền mặt tại quỹ: 1,5
– Số dư tài khoản tiền gửi KH: 4
– Số dư tài khoản TG TCKT:2,4
– TSCĐ: 3
– Hùn vốn mua CP: 2
– Chênh lệch giữa lãi và chi phí : 0,5
– Số dư TK ký quỹ: 1
– Lãi dự thu: 1

5. Cuối ngày , kế toán kiểm tra thấy : số tiền TT >số tiền trong sổ là 1 triện. KT phải làm như thế nào ?
(câu này mình ko nhớ rõ lắm, nhưng đại ý là như thế)

Trọn bộ tài liệu đề thi vào ngân hàng: LINK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s